O ČCHI-KUNGU

Co je to "čchi-kung"

Čchi je energie a nachází se v nebi, v zemi a v každé žijící
věci. Všechny z těchto různých typů energie na sebe vzájemně
působí a mohou se v každý měnit.
Slovo "kung" je v Číně často používáno místo "kung-fu",
což znamená energii a čas. Každé studium nebo trénink, který
vyžaduje mnoho energie a času k naučení nebo k dosažení, je
nazýván kung-fu. Název může být použit k označení jakékoliv
zvláštní schopnosti nebo studia, pokud vyžaduje čas, energii
nebo trpělivost.
Proto je správnou definicí čchi-kungu je jakékoliv cvičení
nebo studium zabývající se čchi, které zabírá dlouhý čas a
mnoho úsilí.

Čchi existuje ve všem, od největšího k nejmenšímu. Proto,
že je rozsah čchi tak nesmírný, Číňané jej rozdělili do tří
kategorií, paralelních ke Třem Silám (San cchaj):

  • Nebe

  • Země
  • Člověk

Nebeská čchi je největší a nejsilnější. Nebeská čchi obsahuje
v sobě Zemskou čchi a uvnitř Nebeské a Zemské čchi žije člověk
se svojí vlastní čchi. Můžete vidět, že Lidská čchi je částí
Nebeské čchi a Zemské čchi.

Název čchi-kung se obvykle používá ve vztahu pouze k tréninku
čchi pro lidi, protože lidské bytosti, které zkoumají čchi
se hlavně zajímají o lidskou čchi. Výzkum čchi-kungu by měl
ideálně obsahovat Nebeskou čchi, Zemskou čchi a Lidskou čchi.
Čínský národ věří že Lidská čchi je ovlivňována a kontrolována
Nebeskou čchi a Zemskou čchi a že tyto ve skutečnosti předurčují
jejich osud.

Hlavní výzkum čchi-kungu se zaměřil na lidskou čchi. Protože
čchi je zdrojem života, jestliže pochopíte, jak čchi funguje
a budete vědět, jak ji správně ovlivnit, budete schopni žít
dlouhý a zdravý život. Bylo zkoumáno mnoho různých aspektů
lidské čchi, včetně akupunktury, akupresury, masáže, bylinné
léčby, meditace a cvičení čchi-kungu. Použití akupunktury,
akupresury, masáže a bylinné léčby k upravení proudění lidské
čchi se stalo kořenem čínské lékařské vědy.

Meditace a pohybová cvičení čchi-kungu jsou široce používána
ke zlepšení zdraví nebo dokonce k léčení určitých nemocí.
Meditace a cvičení čchi-kungu zastávají dodatečnou úlohu,
která je využívána taoisty a buddhisty při jejich duchovním
usilování o osvícení a buddhovství.

Můžete vidět, že studium jakéhokoliv aspektu čchi by mělo
být nazýváno čchi-kungem. V dnešní době je název čchi-kung
obvykle používán pouze v užším smyslu ve vztahu ke kultivaci
lidské čchi.

(Podle Dr. Yang Jwing-Minga)