PROČ ČCHI-KUNG

Na tuto otázku nejlépe odpovídá následující příběh. Je krásnou a velmi výstižnou ilustrací šíře použití a neomezeného dosahu čchi-kungu.

Vyprávění cestovatele po mořích
Zeptal jsem se, k čemu se používá. Řekl na to:
„K zahnání nemoci – to je první použití.
Nikdy neonemocnět – druhé.
Celý život být silný muž – třetí.
Nebát se hladu a zimy – čtvrté.
Více mužských vlastností, být chytrý a krásný – páté.
Sto vítězství v ložnicových soubojích – šesté.
Zvednout perlu z bahnité vody – sedmé.
Bránit se útoku bez pocitu strachu – osmé.
Po tréninku úspěch nepomine – deváté.
To jsou však stále ty vedlejší. Konečným cílem, k jehož dosažení se těchto devět prostředků používá, je dosažení Tao budhovství.“

Přínosy pravidelného cvičení

Při pravidelném cvičení se naše mysl stane postupně klidnou a míruplnou a celá bytost se začne cítit vyrovnaná. Nejdůležitější věcí, která vzejde z pravidelného cvičení, je odhalení vnitřního světa vlastní tělesné energie – čchi. Skrze vnímání, cítění a zakoušení vnitřních zkušeností začneme chápat sebe sama nejen tělesně, ale i duševně. Čchi-kung také vyrovnává vnitřní energii a může tím léčit mnoho nemocí. S duševním mírem a klidem, které čchi-kung nabízí, jsme schopni se lépe uvolnit a těšit se z naší každodenní práce a nalézt i skutečné štěstí.

Rozdělení čchi-kungu

Čchi-kung je praxe, kterou čínský lid používá už tisíce let, jak pro zlepšování a udržování zdraví, tak pro získání větší síly v bojovém umění. Pomyslný „strom čchi-kungu“ je skutečně velmi vzrostlý a košatý. Čchi-kung rovněž s největší pravděpodobností významným způsobem ovlivnil řadu metod, které jsou známé a populární i v dnešní době. Jako příklad bývá uváděna Sylvova metoda kontroly mysli, Reiki, masáže Shiatsu a další. Přímým způsobem pak čchi-kung formoval vznik bojového umění Tchaj-ťi-čchuan.

Cvičení čchi-kungu mohou být rozdělena do dvou obecných kategorií:

  • waj-tan (vnější elixír) – touto praxí se zvyšuje cirkulace čchi, stimulací jedné oblasti těla – končetin – natolik, aby se zde vytvořil velký potenciál energie a přetekl systémem kanálů čchi od míst s nižším potenciálem. Využívá se samoregulačních schopností organismu. Výhodou je, že k účinnému praktikování waj-tanových cvičení nepotřebujeme mít rozsáhlou znalost energetického systému a jeho zákonitostí.
  • nej-tan (vnitřní elixír) – jde o hromadění čchi vnitřně, v těle a poté je vedena ven do končetin. Nej-tanová cvičení jsou vysoce ceněna pro svou účinnost a prakticky neomezený rozsah použití. Pro správné praktikování nej-tanových cvičení potřebujeme mít již určité znalosti o fungování energetického systému (nebe-země-člověk). Proto se k jejich provádění doporučuje mít odborné vedení.Čchi-kung se orientačně dělí podle svého zaměření a konečného cíle cvičení:
  • udržení zdraví – zdravotní prevence, harmonizace, udržování vysoké hladiny čchi, důraz se klade na pravidelnost cvičení, každodenní práci na sobě
  • léčení chorob – cíleně zaměřená cvičení k odstranění i velkých disharmonií v organismu, cvičí se velké počty opakování specificky zaměřených cvičení
  • bojová umění – cílené užití pro zvýšení bojových schopností, obranyschopnosti a odolnosti energetického systému cvičícího
  • osvícení, budhovství – cvičení motivované nejvyšším cílem, dosažením osvícení