RE-BALANCE – mistrovská
individuální ošetření

Re-balance je harmonizace životní síly člověka pomocí masáže
a celostních technik přírodní léčby. Re-balance je prožitek
univerzální energie. Re-balance zahrnuje učení starých mistrů,
které je chráněno a rozvíjeno zasvěcováním. Re-balance je
komplexní systém individuálního ošetření člověka terapeutem.

Vyzkoušejte základní program a uvidíte sami.

Re-balance má různé programy, každý je určen někomu jinému,
podle stavu vašeho těla, mysli a životní síly. Dochází při
nich k uvolnění těla a mysli a ošetření akutních disbalancí
pomocí masáže, jemné manipulace, polohování a práce s univerzální
energií.
Budete se cítit velmi osvěženi.

Stále prožíváte něco nového, stále je na co se těšit. Budete
překvapeni, jak široké má Re-balance použití. Budete-li chtít,
získáte pro svůj život profesionálního ochránce, který vám
může být dlouhodobě užitečný.
Re-balance – cesta k přirozenosti

Práce terapeuta je zaměřena na povzbuzení veškerých zdravých
a harmonických procesů v organismu. Re-balance vás uvádí do
přirozeného řádu přírody, organismus se sám oživuje a probouzí,
na základě podpory Re-balancí, si sám nachází zdraví a harmonii.

Programy Re-balance

Na základním stupni se jedná o 30 až 60 minutová setkání s
terapeutem. Dochází při nich k uvolnění těla a mysli a ošetření
akutních disbalancí pomocí masáže, jemné manipulace, polohování
a práce s univerzální energií. Budete se cítit velmi osvěženi.
Terapeut dále poznává stav vašeho zdraví, vaši konstituci
a postupně navrhuje nejvhodnější postup. Narozdíl od běžných
masáží nebo ošetření, které probíhají stále stejně, terapeut
za vaší spoluúčasti odstraňuje postupně příčiny vašich potíží
a novým programem prohlubuje vaše zdraví a cestu životní síly.
Stále prožíváte něco nového, stále je na co se těšit. Budete
překvapeni možnostmi, variantami a pestrostí. Budete překvapeni,
jak široké má Re-balance použití.

 • re-balance pomáhá v osobním životě, v pracovních a
  podnikatelských aktivitách

 • re-balance odkrývá vaši tvořivost a cit pro umění
 • re-balance oživuje a zhodnocuje partnerské vztahy
 • re-balance hlubinně navyšuje kondici při sportovních
  aktivitách< Budete-li chtít, získáte pro svůj život profesionálního
  ochránce, který vám může být dlouhodobě užitečný.

  Re-balance – vědomá volba

  Re-balance má mnoho různých programů, každý je určen někomu
  jinému, podle stavu vašeho těla, mysli a životní síly.

 • pokud jste vážně nemocni, terapeut bude plně respektovat
  vašeho lékaře

 • pokud máte akutní nemoc, Re-balance bude podporovat
  vaše uzdravení a posílení

 • pokud necítíte příznaky a nemoci jsou skryty, Re-balance
  bude odstraňovat příčiny re-balance bude prohlubovat vaše
  zdraví, posilovat vaši životní sílu, bude vás omlazovat a
  vést ke šťastnému a naplněnému životu

  Terapeut si vědomě volí svého účastníka (klienta). Nezlobte
  se prosím, když vás nepřijme do dalšího stupně Re-balance.
  Takové rozhodnutí je většinou dočasné a je vždy pro dobro
  věci. Terapeut si vás zvolí jako svého partnera v procesu,
  terapeut volí vhodný program, jestliže cítí, že obě strany
  jsou na nový proces připraveny.

  Re-balance – cesta k přirozenosti
  Práce terapeuta je zaměřena na povzbuzení veškerých
  zdravých a harmonických procesů v organismu. Re-balance
  vás uvádí do přirozeného řádu přírody, organismus se sám
  oživuje a probouzí.

  Organismus člověka, na základě podpory Re-balancí, si sám
  nachází zdraví a harmonii.

  Re-balance – zdroje živého organismu

  Re-balance využívá rozmanitých zdrojů přírodní léčby, umění
  a vědy o člověku, které patří k univerzálním dovednostem
  lidstva.

  a) prvky masáže a manipulace naleznete v Ajurvédě, Královských
  thajských masážích, DO – IN, Shiatsu, Tantře, Józe
  b) práce s energií vám bude připomínat Reiki, Pránické léčení,
  Súfí techniky, Čchi-kung.
  c) metody uvolnění mysli připomínají postupy relaxace, Autogenního
  tréninku, Silvovy metody, Neurolingvistického programování,
  autosugesce a autohypnózy.
  d) tvořivostní metody nebudou příliš vzdálené od kreativity
  ve výtvarném umění, v literatuře, v hudbě, v tanci a divadle.
  e) řešení problémů se bude blížit některým postupům v psychologii,
  v psychoanalýze, ale i manažerským a marketingovým metodám,
  brainstormingu a kolektivním tvůrčím metodám.

  Jedná se o syntézu zdrojů tak, jak nám byly předány našimi
  učiteli, Mistry přírodní léčby, znalci lidské mysli, těla
  i duše. Naši učitelé pocházejí jak z východní (indické,
  čínské, japonské), tak ze západní (evropské, americké) kultury.

  Nevytváříme systém, ale živý organismus, který reaguje na
  individualitu a který odpovídá evropskému myšlení a cítění.

  Mnoho zdrojů pochází také z naši výzkumů a z naší práce
  s člověkem.

  Rebalance – individuální ošetření

  Základní stupeň zahrnuje tři programy o délce 30
  až 60 minut formou individuálního setkání s terapeutem.

  a) Poutník
  b) Cesta vládce
  c) Cesta početí

  Každý program můžete prožít samostatně nebo v ucelené terapii.
  Terapie pak bude sloužit nejen k akutnímu ošetření, ale
  i dlouhodobějšímu účinku.

  a) Poutník

  Poutník symbolizuje naši každodenní pouť životem, každodenní
  překonávání překážek, oslavu i tanec.

  Poutník je naše cesta od prvních dětských krůčků, přes odvážné
  skoky mládí a rozvážnou chůzi dospělosti, až po důstojný
  krok stáří.

  Poutník znamená naše nohy, které nás spojují se zemí a tím
  i s realitou života.
  Program Poutník je zaměřen na ošetření vašich nohou, pomůže
  vám nastolit a upevnit vaše spojení se zemí a realitou,
  a tak dosáhnout životního úspěchu.
  Po absolvování programu Poutník budete cítit osvěžení celého
  organismu a budete schopni stát pevně na svých nohou.

  Program Poutník je vhodný jako univerzální vstupní program
  pro všechny zájemce o Re-balanci.

  b) Cesta vládce
  Vládce znamená aktivní, mužskou stránku naší bytosti. Každý
  člověk, muž i žena, v sobě ztělesňuje obě tyto polarity.
  Každý z nás má v sobě "ženu" i "muže",
  tedy pasivní i aktivní složku.

  Vládce je naší silou, jež nás pohání vpřed, nutí nás vytvářet
  nové věci, poznávat neznámé, objevovat neprozkoumaná území,
  organizovat, řídit, pracovat.
  Vládce nám pomáhá prosadit se v životě, najít a vybojovat
  si své místo na slunci, naplnit své životní poslání.

  Vládce však znamená i negativní důsledky, které plynou z
  nevyrovnaného přístupu k životu, z přehnaného zdůraznění
  naší aktivní stránky. Vládce se pak stává nositelem civilizačních
  stresů a nemocí z těchto stresů plynoucích. Tato napětí
  se ukládají v našem těle, neseme si je tzv. "na svých
  bedrech či ramenech".
  Program Cesta Vládce je proto zaměřen především na oblast
  vašich zad.
  Program Cesta Vládce uvolňuje napětí v těle, uvolňuje a
  harmonizuje celou oblast vašich zad, od kříže, přes bedra
  a hrudní páteř, až po krk a ramena. Vaše energie bude moci
  opět volně proudit.

  Po absolvování Cesty Vládce se budete cítit uvolnění, vaše
  mysl se očistí od starostí všedního dne. Budete plni energie
  a připraveni čelit výzvám vašeho života s úsměvem.

  c) Cesta početí
  Početí odráží pasivní, ženskou či citovou stránku
  naší bytosti. Je protipólem Vládce.
  Díky energii Početí jsme schopni citlivě vnímat sebe sama
  i své okolí.

  Početí znamená naši schopnost prožívat každý okamžik našeho
  života naplno, schopnost vnímat signály svého těla i jemné
  signály naší intuice. Pokud jsme ve spojení s energií početí
  a nasloucháme-li signálům naší intuice, jsme vždy schopni
  správně reagovat na změny, kolem nás i v nás.

  Program Cesta Početí je zaměřen na uvolnění a rozvoj našich
  smyslů a na ošetření a relaxaci krku a hlavy.

  Energie Početí je naší původní energií, je doslova "šťávou
  našeho života".
  Absolvováním programu Cesta Početí se vaše tělo oživí, nabije
  energií, vaše vnímání bude citlivější a vaše mysl se rozjasní.
  Znovu v sobě objevit schopnost plného prožívání čistých
  emocí, smíchu i pláče.
  Pocítíte a prožijete lásku ke všem živým bytostem.

  Informace o programech Re-balance Vám rád poskytne:

  mistr přírodní léčby sw. Chetan Darpan (Pavel Dvořáček)

  tel.: 608870206, email: darpan@taici.cz

  Chci se objednat