Celoroční školy

TAIČI A ČCHI-KUNG
škola umění energie

Šternberk 2004-05

Celoroční víkendová škola prastarých východních umění práce
s energií "čchi". Systematická výuka bude zaměřená
na oblíbenou sestavu taiči 24 forem stylu Jang a staletími
osvědčená cvičení čchi-kung ale i moderní metody energetické
práce.
Výuka je vedena s důrazem na přírodně-léčebný efekt cvičení
a na osobní rozvoj účastníků. Škola je vhodná jak pro úplné
začátečníky, tak pro pokročilé všech stupňů, kteří se chtějí
dlouhodobě a systematicky věnovat svému růstu.

Cíle:

 • osvobození dechu, uvolnění těla, rozhýbání čchi
 • sladění mysli, těla, dechu a energie
 • zvládnutí sestavy taiči – 24 forem stylu Jang
 • praktické zvládnutí vyučovaných technik čchi-kung
 • celkové zvýšení osobní "hladiny energie" a její
  integrace v každodenním životě

Program:

 • taiči – výuka sestavy 24 forem
 • čchi-kung – výuka souboru 8 cviků taiči čchi-kungu;
  čchi-kung velkého stromu; poklepová masáž energetických
  drah
 • bioenergetická cvičení – cvičení na osvobození
  těla, dechu a uvolnění energie, odstraňování energetických
  bloků
 • meditace – aktivní i tiché, zejména ze systému
  Oshových meditací; tanec; spontánní pohyb
 • energetizační masáže (shiatsu) – aktivizace toku
  energie v drahách, jednoduchá ošetření celého těla (záda,
  nohy, břicho, hlava)

Tato celoroční škola má formu 5 víkendových soustředění,
které budou propojeny systematickou, každodenní samostatnou
prací účastníků. Mezi jednotlivými víkendy si účastníci doma
dělají doporučená cvičení a meditační terapie, do kterých
byli zasvěceni na předchozím víkendu, a které budou konzultovány
na víkendu následujícím. Tímto způsobem vznikne celoroční
škola, která je intenzivní, kde jeden program navazuje na
druhý, a která má takto šanci každému hodně nabídnout.

Termíny: 12.-3.10.04; 6.-7.11.04; 11.-12.12.04;
22.-23.1.05; 26.-27.2.05
Místo konání: Šternberk
Vede: sw.Chetan Darpan
Příspěvek: 3.400 Kč (program)
Přihlášky: Relaxační studio Pohoda, Lída Dudková, Hvězdné
údolí 73, 785 01 Šternberk, tel. 585012765, mobil: 777153420

Přihlásit

 

OSHOVO UMĚNÍ BOŽSKÉHO LÉČENÍ
OSHO DIVINE HEALING ARTS

celoroční systematický tréninkový program

Osho Divine Healing Arts (ODHA) je komplexní holistický
přístup k umění léčit, je výsledkem mnohaleté práce s lidmi,
výzkumů a zkušeností v blízkosti Osha.
Trénink v umění Oshova božského léčení je cesta sebepoznání
a objevování své vlastní léčebné síly. V jeho průběhu se budeme
učit znovu navázat kontakt s přirozenými léčivými schopnostmi,
znovu objevíme Božského léčitele uvnitř nás.
Naučíme se, vyzkoušíme a důkladně prožijeme různé postupy
přírodní léčby. Budeme se cvičit v komplexním přístupu ke
klientovi prostřednictvím dotyku, masáží, speciálních léčebných
cvičení, technik práce s hlubokým dechem, léčebné zvuky a
vibrace, relaxační techniky a meditace.

"Oshovi božští léčitelé se považují za umělce, pro
něž je lidské tělo tvořivým polem porozumění. Tento rozměr
dává jejich práci a výrazu ryzejší kvalitu. Mnohé potřeby
lidského těla mohou být určeny na některém sezení Oshova božského
léčení, ať už je to podstata strukturálních problémů, nevyváženost
energie orgánů nebo funkční onemocnění. Oshovo božské léčení
pomáhá znovu navrátit celou bytost k její přirozené harmonii."

ODHA je moderní esencí starobylých orientálních metod
přírodní léčby pro osobní růst a práci s klienty. ODHA je
velice účinným léčebným programem pro účastníky tréninku.
ODHA nabízí základní porozumění principům Jin a Jang a 5ti
prvkové teorii, jejich přímé prožití a uplatnění v praxi.
ODHA – systém Oshova umění božského léčení v sobě zahrnuje
techniky:

 • shiatsu
 • akupresura
 • anmo masáž
 • principy a teoretické základy TČM
 • základní techniky orientální diagnostiky
 • dechová, zvuková a pohybová cvičení
 • pPrincipy léčebné stravy

Trénink ODHA má formu víkendových soustřední, které
budou propojeny systematickou, každodenní samostatnou prací
účastníků. Mezi jednotlivými víkendy si účastníci doma dělají
doporučená cvičení, ošetření a meditační terapie, do kterých
byli zasvěceni na předchozím víkendu, a které budou konzultovány
na víkendu následujícím.
Tímto způsobem vznikne intenzivní celoroční tréninkový program,
který má takto šanci každému hodně nabídnout.

Trénink má tři části. První a druhá část tréninku
je náplní 7 víkendových setkání. Třetí část je týdenní intenzivní
soustředění. Je volitelná a otevírá se pouze pro absolventy
víkendové školy.

 • první část tréninku (1.-3. víkend) – naučíte se
  základní vzorec ošetření pro práci s klientem. Položíte
  základy pro práci na osobním růstu pomocí Oshových meditací,
  léčebných cvičení ODH a práce s čchi. Začínáte objevovat
  svého vnitřního božského léčitele.
 • druhá část tréninku (4.-7. víkend) – budeme pokračovat
  ve studiu komplexního systém ošetření, který ODHA nabízí
  - práci na páteři, protahování meridiánů, orientální diagnostika
  těla a jeho energie podle jazyka a pulsu. V jednotlivých
  ošetřeních se naučíme používat celé své tělo – dlaně, prsty,
  lokty, kolena, chodidla a především své srdce. Součástí
  kurzu bude rovněž seznámení s principy léčebné stravy.
 • třetí část tréninku – "DIVINE HEALING SOUSTŘEDĚNÍ"
  - na 7 víkendových setkání bude navazovat týdenní seminář
  na přelomu května a června 2005 (termín bude upřesněn).
  V tomto týdnu budeme mít příležitost ponořit se hlouběji
  do práce božských léčitelů. Účast na soustředění je volitelná
  a není součástí ceny víkendové školy.

Náplň tohoto tréninku je natolik široká,
že přinese velký užitek nejenom začátečníkům, ale také vám,
kteří máte již s léčením zkušenosti.

Termíny setkání (7 víkendů):
I. část tréninku – 24.-26.září; 22.-24.října; 26.-28.listopadu
2004
II. část tréninku – 14.-16.ledna; 11.-13.února; 4.-6.března;
1.-3.dubna 2005
Místo konání: Brno, Ant. Procházky 5
Vede: sw. Chetan Darpan
Příspěvek: 7.480 Kč (program 7 víkendů, možnost
přespání)

Přihlásit

III. část tréninku (volitelná)"DIVINE HEALING
SOUSTŘEDĚNÍ"
- květen až červen 2005 (termín bude
upřesněn)

 

Podrobnosti ke škole ODHA

Cvičení Oshova božského léčení jsou moderní
formou starodávných čínských a japonských meditativních cvičení
pro kultivaci "čchi" pod názvem Čchi-kung, která
jsou přizpůsobena člověku současnosti. Jednotlivé cviky mají
léčebné účinky pro celé tělo a jeho jednotlivé orgány a zároveň
jsou zábavné a jednoduché.
ODHA léčebné cviky tvoří komplex pro úplné rozcvičení celého
těla, uvolnění a zklidnění dechu, rozhýbání a harmonizaci
energie a rozpouštění energetických blokád v těle. Při pravidelném
cvičení vám zajistí trvalé udržení fyzického a psychického
zdraví.

Umění tlakové masáže (shiatsu) – pomocí speciálních
postupů a cíleně vedených tlaků a dotyků odblokujeme a stimulujeme
proudění životní síly v těle ošetřovaného. Sám terapeut je
přitom v uvolněném stavu a ošetření je pro něj příjemným cvičením
a má rovněž velmi příznivý účinek. Mezi přijímajícím a dávajícím
dochází k vzájemné energetické výměně a obě strany tak v procesu
získávají.
Základní vzorec ošetření – vybaveni tímto základním vzorcem
můžete pomoci svým blízkým, ale také můžete obohatit svou
profesionální terapeutickou praxi či položit její kvalitní
základ. Na základní vzorec navazuje celá řada hlubinných ošetření,
o které budeme své umění postupně rozšiřovat.

Meditace je nezastupitelná součást naší každodenní
práce na sobě. Meditace je naším průvodcem na duchovní cestě,
je cestou samou. Pravidelná, každodenní meditace je nezbytná
pokud chceme kvalitně pracovat s druhými.
Oshovy meditace jsou unikátním souborem meditačních technik,
které byly přizpůsobeny potřebám a možnostem moderního člověka.
Byly vypracovány osvíceným mistrem, známým pod jménem Osho.
Do programu budou zařazeny speciálně vybrané meditační techniky
tak, aby nastartovaly a podpořily energetický proces tréninku
a umožnili nám vstoupit do hlubšího kontaktu s naším tělem
a naší energií.
Meditační terapie jsou systematicky praktikované meditační
techniky po dobu min. 21 dní. Účastníci tréninku budou motivováni
a vedeni k systematické práci doma. Budou procházet očistnými
meditačními terapiemi, které jsou již sami o sobě hlubinnými
technikami přírodní léčby. Meditační terapie budou přímo navazovat
na jednotlivé víkendy.

Meditace je nezastupitelná
součást naší každodenní práce na sobě. Meditace je naším průvodcem
na duchovní cestě, je cestou samou. Pravidelná, každodenní
meditace je nezbytná pokud chceme kvalitně pracovat s druhými.
Meditovat, tj. být v meditaci samozřejmě neznamená pouze provádět
tu či onu meditační techniku. Meditační techniky a terapie
z nich složené, jsou pouze jakousi vstupní branou do ticha
meditace, pomáhají nám dostat se do stavu meditace. Smyslem
je tento stav důkladně poznat, prožít a být v něm trvale.
To je však pro většinu z nás prakticky nemožné, a proto pravidelné
provádění formální meditace (meditační techniky) má stále
svůj význam a své místo v našem životě.

Oshovy meditace jsou unikátním
souborem meditačních technik, které byly přizpůsobeny potřebám
a možnostem moderního člověka. Byly vypracovány osvíceným
mistrem, známým pod jménem Osho. Do programu budou zařazeny
speciálně vybrané meditační techniky tak, aby nastartovaly
a podpořily energetický proces tréninku a umožnili nám vstoupit
do hlubšího kontaktu s naším tělem a naší energií.

Meditační terapie jsou systematicky
praktikované meditační techniky po dobu min. 21 dní. Účastníci
tréninku budou motivováni a vedeni k systematické práci doma.
Budou procházet očistnými meditačními terapiemi, které jsou
již sami o sobě hlubinnými technikami přírodní léčby. Meditační
terapie budou přímo navazovat na jednotlivé víkendy.

"Každý člověk se může stát léčitelem.
Léčení je něco jako dýchání, je přirozené. Někdo onemocní,
což znamená, že ztratil svou schopnost léčit sám sebe. Už
si není vědom svého vlastního léčivého zdroje. Léčitel mu
napomáhá, aby se k němu znovu vrátil. Je to stejný zdroj,
z něhož čerpá i léčitel, ale nemocný člověk zapomněl, jak
se s ním dorozumět. Léčitel je ve spojení s celkem a může
se stát prostředníkem. Léčitel se dotýká těla nemocné osoby,
a tak mezi ní a sebou vytváří spojnici a tím i spojnici mezi
ní a zdrojem. Jelikož pacient už není v přímém kontaktu se
zdrojem, spojí se s ním v nepřímém kontaktu. Jakmile začne
energie proudit, je uzdraven.
Jestliže jste toto pochopili, můžete pomoci pacientovi k uzdravení
a můžete mu pomoci k uvědomění si zdroje, ze kterého uzdravení
pochází. Takže nejen že bude uzdraven ze své nynější choroby,
ale bude také uchráněn před budoucí chorobou. Pak je léčení
úplné. Není to jen vyléčení, je to i prevence. Léčení se tak
stává jakousi modlitbou, prožitkem přítomnosti Boha, lásky,
jednoty." (Osho)