Docházkové kurzy
v Brně

TAIČI I – ZÁKLADY
Cvičení pro radost a harmonii.

Intenzivní kurz zdravotní sestavy Tai-či-čuan ve 13 lekcích.
Oblíbená sestava Tai-či-čuan – 24 prvků stylu Jang.

Cíle kurzu:
” základní zvládnutí celé sestavy 24 prvků stylu
Jang
” zažití základních principů cvičení Tai-či a Čchi-kung
” umění uvolnit se, zklidnit a zpomalit
” jemné zvyšování kloubní a šlacho-svalové pohyblivosti
” rozvoj vnímání těla
” fyzické a energetické posílení organismu
” pohybový rozvoj, zvýšení pohybové koordinace

Základní kurz je zaměřen na uvedení účastníků do umění pohybu
a přírodní léčby, která vycházejí z prastarých východních
tradic. Především se budeme věnovat umění celkově se uvolnit
a zklidnit, což nás zbaví akutních stresů a navodí pocit harmonie
a pohody. V tomto stavu pak probíhá intenzivní výuka sestavy
Tai-či, která se nám stane velkou výzvou, která, pokud se
jí chopíme, povede k našemu celkovému posílení, ozdravění
a radosti ze života.
Obsah kurzu: principy cvičení Taiči a Čchi-kungu; výuka sestavy
Jang 24; rozvoj vnímání těla; rozhýbání a uvolňování kloubů;
účinná cvičení na protažení šlach a svalů; jemné posilování
všech svalových skupin; základy energetické automasáže; rozvoj
vnímání energie; umění uvolnit se, ztišit se a zpomalit.

Termíny: úterý 20:00-21:30
Místo konání: Dům dětí a mládeže Lyska, Oblá 51, Brno
Příspěvek: 1.890 Kč (studenti 1.790 Kč)
Info: tel. 776858818 (Pavel Dvořáček); email:
darpan@taici.cz
Přihlásit

TAIČI A ČCHIKUNG – UMĚNÍ PĚSTOVÁNÍ ČCHI
celoroční kurz čínských zdravotních cvičení

Celoroční kurz taiči zaměřený na zvládnutí oblíbené a celosvětově proslulé sestavy „24 pohybů stylu Jang“. Její pravidelné cvičení vytváří soulad mysli, těla a dechu a umocňuje působení ozdravných mechanizmů lidského organizmu.
Kurz je doplněný praktickou výukou svépomocných léčebných a rehabilitačních cvičení čchi-kung a samomasážních technik tuina.
(pro úplné začátečníky až mírně pokročilé)

27 lekcí (v období od 1.10.2009) Jedná se obsahově o spojení kurzů Taiči I a II.

Termíny: čtvrtek 18:15-19:45
Místo konání: Dům dětí a mládeže Lyska, Oblá 51, Brno
Cena: 3890,- Kč (studenti 3690,- Kč)
Info: tel. 776858818 (Pavel Dvořáček); email:
darpan@taici.cz
Přihlásit

TAIČI II – PROHLOUBENÍ
Meditace v pohybu, dech a vnitřní energie.

Opakování a prohloubení práce se zdravotní sestavou Tai-či-čuan
- Jang 24. Dalších 12+1 lekcí.

Cíle kurzu:
” 100% zvládnutí a ještě další prohloubení celé
sestavy 24 prvků stylu Jang
” celkové energetické posílení
” rozvoj cítění energie
” sladění mysli, dechu a pohybu
” schopnost naladění se do stavu Taiči meditace
” připravit podmínky pro hlubší spontánní uzdravovací
procesy a odstraňování energetických bloků

Budeme znovu a důkladněji probírat sestavu Taiči – Jang 24,
s větším důrazem na spojení pohybu s dechem a ještě větší
uvolnění a ladnost pohybů. Naučíme se důležitá a velmi účinná
cvičení na dobíjení našeho energetického systému čerstvou
čchi – energií a její další kultivaci a využití k léčení sebe
a případně i druhých. Mnohá další cvičení individuální i ve
dvojicích, s jejichž pomocí si začneme budovat schopnost cítění
energie a intuitivního vnímání.

Obsah kurzu: Taiči – Jang 24; cvičení dech
a pohyb; prožitkový způsob cvičení Taiči; cvičení ve dvojicích
Tui-šou; rozvoj vnímání energie; techniky k posilování dolního
Tan-tienu; čerpání energie – čchi-kung “Velký strom”;
energetizační automasáže.

TAIČI III – POKROČILÍ
Taiči je cesta.

Celoroční docházkový kurz – 27 lekcí.

“Taiči může být cvičení, meditace, filozofie, přírodní
léčba, užité umění, bojové umění, sport…cokoliv; jediným omezením
je naše mysl.” (David Chen)

Cíle kurzu:
” zvládnutí sestavy “Jang 40″
” tichá mysl – budování schopnosti vstoupit do stavu
meditace
” taiči tao – taiči jako cesta

Obsahem kurzu pro pokročilé bude výuka sestavy “Jang
40″. Vyjdeme ze znalosti kratších sestav, zdokonalíme
své pohybové dovednosti a umění kultivace čchi v nových formách
a variacích známých pohybů. Obnovíme svou schopnost koordinované
práce mysli, těla, dechu a čchi. Výukou delší sestavy občerstvíme
mozek a procvičíme pohybovou paměť.

Sestava “40 forem Jang”, vhodným způsobem
navazuje na “24″. Stejný styl a principy jsou rozvíjeny
v nových pohybových formách. Příznivý zdravotní efekt je umocněný
větší délkou cvičení.

Obsah kurzu: Taiči – “Jang 40″;
propojení mysli, dechu, pohybu a čchi; aktivní a tichá meditace;
rozvoj středního Tan-tienu; různé přístupy ke cvičení Taiči;
posilování schopnosti vnímat energii; Tui-šou; čchi-kung “Velký
strom”; cvičení “Malý nebeský okruh”; energetizační
masáže.

Termín: úterý 18:15-19:45
Místo konání: Dům dětí a mládeže Lyska, Oblá 51, Brno
Příspěvek: 3.890 Kč (studenti 3.690 Kč)
Info: tel. 776858818 (Pavel Dvořáček); email:
darpan@taici.cz
Přihlásit