O KURZECH

Zaměření kurzů

Kurzy pořádané pod hlavičkou Taiči.cz mají především zdravotně
preventivní charakter. Důraz je kladen na harmonizační a meditační
účinky Taiči a Čchi-kungu. Smyslem kurzů je napomáhat účastníkům,
prostřednictvím pohybového umění, meditací a technik přírodní
léčby, k znovuobjevení vlastních sebeléčebných a harmonizačních
schopností.

Jsou plně respektovány individuální možnosti a potřeby jednotlivých
účastníků. Každý účastník je veden k zodpovědnosti sám za
sebe a své zdraví.

Praktické informace

Co na sebe:

 • volný oděv, ve kterém se cítíte příjemně (volné kalhoty,
  tričko, mikinu s dlouhým rukávem)
 • obuv na cvičení – zpravidla se cvičí bez obuvi, tzn. bosky
  nebo v ponožkách (doporučujeme, obzvlášť míváte-li studené
  nohy), přezůvky nebo cvičky

Placení kursovného:

 • kursovné můžete zaplatit přímo na místě před začátkem
  kurzu či akce

Slevy:

 • v případě, že je výslovně uvedeno u příslušného kurzu, můžete
  uplatnit slevu
 • studenti, nezaměstnaní – stačí se prokázat jednoduchým dokladem či potvrzením
  (např. studentský průkaz)

Podmínky účasti

Před nastoupením na akci se prosím seznamte s podmínkami
účasti organizátora kurzu.

Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek.
Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program. Účastníkům akce
není dovoleno ovlivňovat průběh akce jakýmikoliv obchodními,
propagačními nebo reklamními aktivitami. Právem lektora
je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto
případě vrátíme poměrnou část příspěvku). Pozdní příjezd
na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník
může kdykoliv z kurzu odjet. Účastníci akce dodržují provozní
podmínky v místě konání akce, s těmi budou seznámeni na
začátku akce.

Prohlášení účastníka:

Jsem si vědom(a), že akce mají převážně zdravotně preventivní
a všestranně posilující účinek, proto jsem plně zodpovědný(á)
za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštívím svého
lékaře. Před zahájením akce podám všechny důležité informace
týkající se mého zdraví. Jsem si vědom(a), že na akci nepřijíždím
se žádnou nakažlivou nemocí.

Souhlasím s podmínkami účasti. Souhlasím se zařazením mých
osobních údajů do databáze. Tyto údaje budou použity výhradně
pro mé informování o pořádaných akcích. Na vlastní žádost
mohou být tyto z databáze kdykoliv vyjmuty.

Jak se k nám dostanete

Dům dětí a mládeže Lyska
sídliště Kamenný vrch, Oblá 51, Brno
Doprava: MHD - trolejbus č. 26 z Mendlova nám.
vystoupit na zastávce Koniklecova 
Lažánky
za Veverskou Bitýškou
Meditační
centrum Lažánky se nalézá asi 30 km západně od Brna
na okraji českomoravské vysočiny. Centrum je zasazeno
do malebné krajiny poblíž chráněného území bílého
potoka. Nedaleko centra je i zatopený kaolínový lom
idální pro koupání.autobusem z nádraží Brno-Zvonařka,
stanoviště č. 33, 34 (směr Veverská Bitýška) asi 1
hod. jízdy. Výstup na zastávce Lažánky – šachty.

autem z Brna kolem Brněnské přehrady, přes Vev. Bitýšku,
centrum se nachází asi 700 m na Lažánkami, nebo po
dálnici na Prahu, odbočka Ostrovačice, směr Vev. Bitýška
(Tišnov).

lazanky_mapa_big