Reiki

Rei -znamená vesmírný, životodárný
Ki - znamená energie

Reiki je jedna z nejjednodušších metod přírodní léčby. Reiki
pracuje na mnoha úrovních. Na úrovni fyzické, duchovní, emocionální…
Reiki působí nejen na důsledek, ale především na příčinu nemoci.
Reiki je vesmírná, životodárná energie, kterou prožíváme jako
neomezenou lásku. Používá se nejen na přírodní léčbu, ale
také na všestranný rozvoj člověka, na poznávání sebe sama,
na nalezení svého talentu, na seberealizaci člověka.
Reiki je nediagnostická metoda, protože Reiki sama má dostatečnou
inteligenci, aby působila tam, kde je potřeba. Reiki působí
na člověka tak, že vyrovnává nerovnovážné stavy energie, které
jsou příčinou různých obtíží a nemocí.
Reiki nemusíme vidět ani se na ni koncentrovat, k Reiki není
potřeba žádného lékařského nebo diagnostického vzdělání.
Lidé, kteří pracují s Reiki nejsou léčitelé, ale jsou jen
prostředníky.

Duchovní principy Reiki

Dnes v sobě utiším všechnu zlobu.
Dnes zapomenu na všechna trápení.
Dnes si připomenu, kolik milosti se mi dostalo.
Dnes budu svou práci dělat poctivě.
Dnes budu laskavá/ý ke všem živým bytostem.

Etika Reiki

Nejsme lékaři, pouze prostředníci.
Umožňujeme zájemcům přijetí Reiki.
Nepatří nám zásluhy za vyléčení člověka.
Vyléčení člověka nastává prostřednictvím spojení jeho vlastních
životních sil s univerzální kosmickou energií.
Obdržet Reiki je možné skrze požádání. Neplýtváme Reiki tam,
kde ji nežádají a nepřijímají.
Mezi příjemcem a dárcem Reiki je nutná rovnováha – výměna.
Člověk by se neměl cítit zavázán.
Iniciace je proces otevření a připravení kanálu, skrze který
vchází kosmická energie.
Iniciace působí na každého člověka individuálně, podle úrovně
vibrací jeho čaker.
Každodenní působení na sebe nebo na druhé zvyšuje úroveň energie.

Všeobecné pokyny

Reiki úspěšně používá mnoho různých profesních skupin – maséři,
lékaři, zdravotní sestry, porodní asistentky, psychoterapeuti,
učitelé … a mnoho dalších.
Působíme-li Reiki, nepoužíváme diagnózu. Léčenému nikdy neradíme,
aby přestal užívat léky, předepsané lékařem, neporušujeme
integritu kůže podkožními zásahy.
Pokud jde o placení vašich služeb, lidé vám neplatí za energii
Reiki, kterou jim předáváte, ale za váš čas strávený s nimi.
Čas, který věnujete druhému člověku má svou hodnotu.
Ti, kteří chtějí podstoupit léčení Reiki, musí o to sami požádat.
Tím, že o to požádají, se otevřou a jsou schopni aktivně přijímat
proces léčení. Pak se příjemce stane sám sobě léčitelem. Předávající
je jen nástroj, kterým energie prochází. Neobdržíte-li tuto
prosbu a přesto někoho léčíte, řídíte se svou vůlí, svým egem,
kterými ovlivňujete léčeného. A to není Reiki.
Pokud dostanete vnitřní podnět poskytnout někomu Reiki, je
nutné mu nabídnout Reiki a seznámit jej se všemi okolnostmi
a tím mu umožnit, aby o Reiki požádal.